Stress Testing| Стрес тестване на уеб сайтове и сървиси

 

monitor Имате нужда от професионално Stress тестване на уеб продукти? Свържете се с мен

 
Стрес теста е форма на умишлено интензивно цялостно или частично натоварване на дадена система. Често стрес тестовете имат за цел да определят капацитета или точката на пречупване на дадена система под голямо натоварване. Целта на стрес тестовете е освен натоварване и мониторинг на основните системни ресурси.

 
Ето и основните причини за провеждане на стрес тестове:
– за да се определи капацитета на системата (максимален брой заявки в секунда на даден компонент или върху няколко, или всички компоненти)
– за да се провери стабилността на системата под максимално натоварване
– за да се провери дали системата покрива заложените изисквания за заявки в секунда
– за да определи слабите места, които не позволяват работата на пълен капацитет
– да се уточнят пиковите възможности на системата
Burn-in тест, при който системата се натоварва продължително време (часове до дни) – целта е изпитване на хардуерните компоненти (например прегряване на CPU и дисковете, и цялостно на машината).
– проверка дали системата работи коректно след намаляване на стресовото натоварване. Тоест дали възобновява нормалната си работа или е необходима допълнителна намеса за да работи отново при нормален капацитет.
– определяне на използван капацитет на мрежова свързаност при пикови събития

 
Стрес тестовете най-често имитират потребителска дейност (но не задължително), но в много голям обем. Могат да бъдат и за неестествена активност, например DoS и DDoS атаки.

За разлика от ръчното тестване, което често се извършва на ръка, стрес тестовете се извършват с помощта на инструменти, автоматизиращи процеса и изпълняващи го стотици, хиляди, а при необходимост и десетки хиляди пъти в секунда. За нужните на автоматичното тестване се използват една или повече виртуални или физически машини, които да генерират автоматизирани заявки към тестваното приложение.

При тестване на натоварването се отчитат различни метрики, някои от тях са: време за отговор при различно натоварване, използвано процесорно време (в абсолютни стойности и процентно съотношение), дискови операции, мрежови характеристики (например tcp сесии и генериран трафик) и др.

 

 


 

Форма за контакти

 

Comments are closed.