Posts Tagged ‘noSQL’

MongoDB презентация

October 30th, 2010

Публикувам презентацията ми от днешното TechCamp събитие във Френския институт в ректората на СУ

Въпреки, че е твърде кратка и не особено информативна, все пак я публикувам – може да е полезна за някого.

Read more »

Бъдещето при базите данни

February 24th, 2010

Добре си спомням времето, когато писането в текстов файл беше напълно достатъчно за покриването на нуждите от от бази данни. Дори и в момента могат да бъдат намерени адресни книги, книги за гости, а дори и малки форумчета базирани на текстови файлове. Разбира се тяхното време отдавна отмина – нерационални са. Read more »