MongoDB презентация

Публикувам презентацията ми от днешното TechCamp събитие във Френския институт в ректората на СУ

Въпреки, че е твърде кратка и не особено информативна, все пак я публикувам – може да е полезна за някого.

Презентацията ми е кратка и не цели навлизане в дебрите на MongoDB, а по-скоро по-обща и достъпна информация, която само да загатне възможностите:)

 

MongoDB е изключително удобна не релационна база данни, която може да свърши много и полезна работа, стига да се работи правилно с нея. Тя не е заместител на релационните бази данни. Напротив – тя е един добър инструмент, даващ допълнителни възможности за развитие на приложения работещи с огромни обеми от данни (терабайти), които трябва бързо да бъдат поемани и също толкова бързо да бъдат извличани. Не ме разбирайте грешно – не е мястото където да си пазите филмите;)

Ето и няколко думи за noSQL


Leave a Reply

CommentLuv badge