Волтер срещу Валтер

Не съм съгласен с Вашите убеждения, но съм готов да умра за правото ви да ги изказвате.
(Волтер)

Не съм съгласен с Вашите убеждения, готов ли сте да умрете за правото Ви да ги изказвате?
(Валтер – 9 милиметров)

Leave a Reply

CommentLuv badge