Posts Tagged ‘CodeIgniter’

CodeIgniter output cache directory tweak

June 24th, 2010

Кешовете имат относителна полза, понякога са напълно излишни, друг път наложителни.

Какво всъщност е кеш? Ако приемем, че дадено приложения/софтуер/програма изпълнява математическа задача, то кеш е запазването на нейния резултат и използването му в бъдеще. Няма причина да се използват ресурси, за да бъде изчислявана една и съща задача всеки път когато е нужен резултата от тази задача. Read more »