Jed и UTF-8

Един малък фикс за любимият ми конзолен текстов редактор:

export JED_UTF8=FORCE

Интересно, че JED е достъпен и за Windows:
http://www.paneura.com/~dino/wjed.html

Leave a Reply

CommentLuv badge