Инсталация на cpan perl модул

Ако ви се случи да попаднете на следната грешка от Perl:
Error: Can’t locate Net/XWhois.pm in @INC или подобна, то вероятно ви липсва модул в Perl (в случая XWhois).

За инсталация на модул, трябва да имате root права (за да е достъпен от всички на машината). Влезте в cpan perl конзолата:
perl -MCPAN -e shell

След, което инсталирайте необходимия модул:
install Net::XWhois

Leave a Reply

CommentLuv badge