Posts Tagged ‘ламята’

Кризата удря навсякъде – дори и по ламята!

December 11th, 2008

Кризата удари и ламята

Кризата и ламята

Картинката е нагледен пример как се решават проблемите с финансовата криза.