Кризата удря навсякъде – дори и по ламята!

Кризата удари и ламята

Кризата и ламята

Картинката е нагледен пример как се решават проблемите с финансовата криза.

Leave a Reply

CommentLuv badge