Смяна на хоста на Seo&Webmaster инструмента

От няколко дни работи тестово нова версия на робота за събиране на данните от Google.  От тази версия робота се състой един файл, който може да се разполага на N на брой сървъри и така едновременно да се проверяват N na брой думи или така нареченото скалиране на “натоварването”. За сега софтуера е скалиран на три машини, така нощната проверка минава три пъти по-бързо.

Снощи направих наложителната миграция на хоста, тъй като до сега st.notrial.info се хостваше на дев машина, която от време на време няма ток (UPS-а пада) или няма нет (10x to speedy-net за което…).
Съществено предимство на новия хост е, че там се  намират само няколко проекта и машината е изключително слабо натоварена. Заедно със смяната на хоста направих и някой съществени оптимизации на уеб сървъра, които дават възможност за още по-бързата работа на инструмента.

Можете да видите кои са се включили до сега и също да се включите в тази тема или тук

Leave a Reply

CommentLuv badge