Webmaster&SEO Tools API

Покрай състезанието за ипотпалите се появи идеята и за API към информацията, която предлага st.notrial.info

В първата си съвзем бета версия апи-то поддържа две съвсем основни функции изцяло насочени към ипотпал състезанието.

API-то се базира на SOAP* протокола и може да бъде достъпено на адрес http://st.notrial.info/api/export.php?wsdl

За да използвате API-то е необходимо да имате вече съществуващ акаунт в SEO & Webmaster инструмента и да имате API key. Ако нямате едно или двете свържете се с мен.

Ето и примерен скрипт за работа с API-то:

<?php
$api_key = 'API_KEY';
$domain = 'xn--80apkkebu.com';
try {
     $client = new SoapClient('http://st.notrial.info/api/export.php?wsdl');
     $position = $client->ipotpal($api_key,$domain);
     echo "<b>Position of $domain is $position</b>";
}
catch(Exception $e){
     echo $e->getMessage();
}
?>

Резултата от скрипта ще бъде:
Position of xn--80apkkebu.com is 32

Leave a Reply

CommentLuv badge