Expert php developer

Да ми е честито! Днес ме повишиха от Senior developer в Expert developer.

Честно казано не мисля, че има такава титла или дали изобщо е повишение или понижение, но е промяна, така че да ми е честито!

One Response to “Expert php developer”

  1. Бати says:

    Мии, чистито 🙂

Leave a Reply

CommentLuv badge